Richtlijnen COVID-19

In tijden van Covid-19 ben ik als zorgverlener in een contactberoep genoodzaakt
om strikte richtlijnen op te volgen om zowel klanten als mezelf te beschermen tegen dit virus. 

Hoe ik werk in de praktijk :

 • De ruimte wordt na elke klant volledig gereinigd en de nodige oppervlakten worden met speciale producten gedesinfecteerd. 

 • Ikzelf werk ten allen tijden met handschoenen welke na elke klant vervangen worden. Ook wordt er steeds gewerkt met een mondmasker en eventueel een facial shield. 

Wat verwacht ik van de klanten :

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht in onze sector zowel voor de klant als voor de zorgverlener.
  U dient uw EIGEN mondmasker mee te brengen. GEEN STOFFEN !

 • Social Distancing blijft de regel. Indien mogelijk 1,5m. 

 • Gelieve STIPT op uw afspraak aanwezig te zijn. Kom niet te vroeg daar de wachtruimte niet gebruikt mag worden.

 • Wanneer u binnenkomt bij Zuiver & Zacht wordt u eerst gevraagd om uw handen te ontsmetten met een huidvriendelijk desinfectie product. Dit product wordt u op het einde opnieuw aangeboden.

 • Na het ontsmetten van uw handen is het niet de bedoeling om alles te gaan aanraken. Raak enkel dat aan wat nodig is. 

 • Ons steeds gezellige babbeltje na de behandeling zullen we vanaf nu tijdens de behandeling moeten voeren. Dit om extra verspreiding te beperken en me de kans te geven om de ruimte te desinfecteren voor de volgende klant. 

 • Wanneer je komt voor een gelaatsverzorging of gelaatsontharing blijft het mondmasker op tot de moment dat de behandeling start. Vanaf de moment dat het mondmasker afgezet wordt dient praten tot het minimum beperkt te worden. Liefst zelfs vermeden te worden!

 • Toiletgebruik is momenteel ook niet toegelaten. Ga dus zeker nog even naar het toilet alvorens je vertrekt. 

 • Kom alleen. Een 2de persoon is momenteel niet toegelaten.
  Enkel als deze zorgbehoevend is wordt dit toegelaten.

 • Vertoon je ziekteverschijnselen zoals koorts, hoest, hoofdpijn, kortademigheid,... Gelieve de verzorging uit te stellen.
  Bij laattijdig afbellen wordt hier GEEN vergoeding voor gevraagd. 

Bij het niet respecteren van deze richtlijnen kan een behandeling geweigerd worden  of onmiddellijk stopgezet!
Dit om zowel u als mezelf te beschermen. Daar dit voor ons allemaal nieuw is zijn foutjes snel gemaakt.
Elkaar hierop alert maken wordt ten zeerste geapprecieerd.

Rekening houdend met alle richtlijnen probeer ik u een zo aangenaam mogelijk bezoek te bezorgen.